Aktivno državljanstvo - srečni ljudje
Enakost, raznolikost in vključevanje

British Council ustvarja mednarodne priložnosti za ljudi iz Združenega kraljestva in drugih držav ter gradi povezave med ljudmi po vsem svetu, pri čemer povezuje najrazličnejše kulture in skupnosti. Učinkovito obravnavanje raznolikosti in spodbujanje enakih možnosti je sestaven del našega dela. 

Preberite več o našem delu za zmanjševanje diskriminacije, spodbujanje enakosti, spoštovanje raznolikosti in vključevanje enakih priložnosti in raznolikosti v naše dejavnosti. 

Kaj pomenita enakost in raznolikost?

Enakost

Enakost priložnosti pomeni pošteno obravnavo vseh ljudi brez predsodkov in ustvarjanje pogojev na delovnem mestu in v širši družbi, ki spodbujajo in cenijo raznolikost ter poudarjajo spoštovanje. Gre tudi za poskus odpravljanja preteklih razlik ter zagotavljanje, da se vse stranke in dobavitelje obravnava konstruktivno, tako da se podpira ustrezno vključevanje, ki ne povzroča diskriminacije.

Raznolikost

 

Pri raznolikosti gre za ustvarjanje vključujočega okolja in praks, ki koristijo organizaciji in njenim zaposlenim, ter upoštevanje, da so si ljudje med sabo različni v več pogledih. Če razumemo, cenimo in učinkovito upravljamo s temi razlikami, lahko dosežemo večjo uspešnost na ravni posameznika, skupine ali organizacije.

V povezavi z enakimi možnostmi in raznolikostjo se osredotočamo na sedem glavnih področij:

  • starost
  • invalidnost
  • rasa/etnična pripadnost
  • spol (vključno s transseksualci)
  • vera/prepričanje in kultura
  • spolna usmeritev
  • ravnotežje med delom in prostim časom

Naš pristop k enakim možnostim in raznolikosti

Razvili smo več pristopov za spodbujanje enakosti in raznolikosti, katerih napredek in vključevanje nadzorujemo in ocenjujemo z različnimi orodji. Prepričani smo, da enake priložnosti in raznolikost najbolje upravljamo tako, da zagotovimo, da so vključene v vse procese in funkcije ter del vseh odločitev. Vse to je zajeto v procesu vključevanja načel in prakse enakosti in raznolikosti v organizacijo. 

Opravljanje izpita v posebnih okoliščinah

British Council si prizadeva, da bi bili vsi kandidati obravnavani pošteno in objektivno ter opravljali izpit v najboljših pogojih. Preberite si več tu

Ali želite več informacij?

Če želite pripraviti svoj načrt enakih možnosti in raznolikosti v svoji organizaciji, se obrnite na nas, da vam lahko strokovno pomagamo. 

Zunanje povezave