Opravljanje izpita Aptis

Kaj je Aptis?

Imamo več kot 70 let izkušenj v preverjanju znanja angleščine po vsem svetu. Naši strokovnjaki so razvili Aptis na podlagi najnovejših raziskav preverjanja znanja angleščine. 

Z izpitom Aptis lahko preverite znanje angleščine glede na vse štiri jezikovne spretnosti: ustno in pisno izražanje ter pisno in slušno razumevanje. Izpit vključuje tudi preverjanje znanja slovnice in besedišča. Ustanova, ki vas bo napotila na opravljanje izpita (na primer zaposlovalec ali jezikovna šola) bo določila, katere spretnosti se preverjajo.

Kako lahko opravim izpit Aptis?

Informacije o opravljanju izpita Aptis vam bo dal vaš zaposlovalec, univerza ali šola. Individualna prijava neposredno prek nas ni mogoča.

Kaj pomenijo moje ocene?

Rezultati so usklajeni s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (ravni A1-C).  Za vsako preverjeno spretnost bo določena ustrezna raven. Poleg tega boste prejeli tudi številčno oceno (0-50) posamezne spretnosti. 

Poglejte primer poročila o ocenah.

Kako se pripravim na izpit?