Are you a government ministry or NGO

Z Aptisom boste zlahka ocenili in določili znanje angleščine. Gre za mednarodno uvrščen izpit iz angleščine, ki je dovolj prilagodljiv, da ga lahko izvajamo v katerem koli okolju in je primeren za vse kandidate ne glede na njihovo trenutno znanje.

  • Ministrstva ali neprofitne organizacije lahko z Aptisom tudi nadgradijo trenutne izobraževalne projekte. Če ga uporabite na začetku, sredini oziroma koncu, boste laže natančno ocenili napredek sodelujočih.
  • Aptis se lahko uporablja tudi kot ocenjevalno orodje za prepoznanje izobraževalnih potreb različnih skupin.
  • Aptis lahko priredimo vašim potrebam.

ZAKAJ APTIS?

  • Aptis je zasnovan tako, da omogoča ocenjevanje različnih jezikovnih spretnosti – ustnega in pisnega izražanja ter bralnega in slušnega razumevanja -, osnovni del pa vključuje preverjanje znanja slovnice in besedišča.
  • Izberete lahko dele, ki so pomembni za vaš projekt.
  • Aptis se lahko izvaja na mestu in ob času, ki ga določite sami, kar vam prihrani čas.
  • Raven jezikovnega znanja se določi v skladu z lestvico A1 do C, kar omogoča, da naenkrat z istim izpitom natančno ocenite ljudi, ki imajo različna znanje angleščine.
  • Izpit se lahko izvaja na tablicah, računalniku in na papirju, zato je primeren za najrazličnejše lokacije.

Zunanje povezave

Predstavitev primera uporabe Aptis: Komisija za izobraževanje v Ruandi (v angleščini) 

Predstavitev primera uporabe Aptis: Odbor za zaposlovanje tujcev na Šri Lanki (v angleščini)