Are you a business

KAKO VESTE, DA IMAJO VAŠI ZAPOSLENI ZNANJE ANGLEŠČINE, KI USTREZA POTREBAM VAŠEGA PODJETJA?

Aptis vam omogoča natančen vpogled v znanje angleščine vaših zaposlenih ali kandidatov za zaposlitev glede na posamezne spretnosti.

To vam omogoča:

  • ustrezno in boljšo zaposlovanje in napredovanje zaposlenih
  • ustrezno izbiro izobraževanja, ki bo zadovoljilo vaše potrebe in vam prihranilo denar
  • določevanje jezikovnih spretnosti zaposlenih ter njihovih močnih in šibkih področij v angleščini

ZAKAJ IZBRATI APTIS?

  • Aptis se izvaja na mestu in ob času, ki ga določite sami, kar omogoča lažjo časovno organizacijo.
  • Aptis je zasnovan tako, da omogoča ocenjevanje različnih jezikovnih spretnosti – ustnega in pisnega izražanja ter bralnega in slušnega razumevanja -, osnovni del pa vključuje preverjanje znanja slovnice in besedišča.
  • Izberete dele, ki so pomembni za vaše poslovanje.
  • Izpit se lahko izvaja na tablicah, računalniku in na papirju, zato je primeren za najrazličnejše lokacije.
  • Raven jezikovnega znanja se določi v skladu z lestvico A1 do C, kar omogoča, da naenkrat z istim izpitom natančno ocenite ljudi, ki imajo različna znanje angleščine. 

KATERA PODJETJA UPORABLJAJO APTIS?

Adecco Poland – podružnica Adecco Global, vodilno mednarodno podjetje za kadrovske rešitve

Adecco je uporabil izpit Aptis za ocenjevanje znanja angleščine zaposlenih, ki delajo v centru za stranke in katerih glavna naloga je, da zabeležijo povpraševanja strank iz različnih evropskih držav. 

NetSol Technologies Inc. Pakistan, mednarodni ponudnik IT storitev za finančna in lizinška podjetja

NetSol je uporabil Aptis za določanje znanja angleščine na posameznih delovnih mestih in ocenjevanje jezikovnih spretnosti zaposlenih za potrebe izobraževanja in izpopolnjevanja znanja do zahtevanih ravni glede na delovno mesto. Poleg tega so uporabili Aptis pri zaposlovanju za izboljšanje učinkovitosti procesa.

Zunanje povezave