Aptis za najstnike

Učenci po vsem svetu se začenjajo učiti angleščine vse bolj zgodaj, zato je tudi vse večja potreba po objektivnem ocenjevanju njihovega znanja. Šole in starši se vse bolj zavedajo, da je znanje angleščine izjemno pomembno za otroke, ki se bodo izobraževali, živeli in delali v mednarodnem prostoru.

KAJ JE APTIS ZA NAJSTNIKE? 

 • Aptis za najstnike je novo orodje za ocenjevanje znanja angleščine, ki ga je razvil British Council, ki je zasnovan posebej za najstnike in preverja njihove jezikovne spretnosti na podlagi tem in situacij, ki so jim blizu.
 • Aptis za najstnike, ki je namenjen najstnikom, starim med 13 in 17 let, omogoča preverjanje izbranih jezikovnih spretnosti v angleščini in hiter prejem ocen.
 • Vprašanja so pripravljena tako, da se nanašajo na najstniški vsakdan, na primer uporabo družbenih omrežij, domače naloge, dogodke v šoli in šport, zato so najstnikom blizu. Ta sodobni pristop k preverjanju omogoča, da kandidati res izkažejo znanje, ki ga imajo.
 • Aptis za najstnike je mogoče vključiti v obstoječe izobraževalne sisteme, kar učencem omogoča, da se njihova raven znanja angleščine učinkovito preverja na daljši rok.

KOMI JE NAMENJEN?

 • gimnazijam in srednjim šolam
 • ministrstvom za izobraževanje po vsem svetu
 • jezikovnim šolam
 • zasebnim inštruktorjem ali učiteljem
 • dvojezičnim šolam 

KAJ OMOGOČA?

 • uvrstitev učencev glede na raven znanja
 • preverjanje pripravljenosti za opravljanje izpitov z mednarodno veljavnim potrdilom
 • preverjanje pripravljenosti za študij v tujini in programe izmenjave
 • prepoznanje dobrih in slabih področij znanja kot podpora poučevanju in učenju 
 • ocenjevanje izobraževalnih programov
 • preverjanje napredka v znanju učencev na daljši rok

Tudi podajanje ocen je prilagodljivo, saj se lahko ocene pripravijo za posameznike ali skupine. 

Vsaka preverjena spretnost se oceni s številčno oceno (0-50), kar omogoča primerjavo različnih kandidatov v skupini in merjenje napredka, če vnovič opravljajo izpit. Poleg tega za vsako spretnost določimo tudi raven glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (A1-C). Če izpit preverja vse štiri jezikovne spretnosti, se določi tudi skupna raven.