Cambridge English exam student
What to expect on exam day

V tej rubriki so nasveti in napotki o tem, kako poteka izpitni dan.

Kako naj ravnam med pisnimi deli izpitov?

PRED ZAČETKOM

 • Prinesite svinčnik, radirko, kemični svinčnik, potni list/osebno izkaznico in urnik. 
 • Na kraju, kjer se opravlja izpit, bodite 30 minut pred začetkom.
 • Preglejte oznake in poiščite sobo, kjer bo potekal vaš izpit. Nadzornik vas bo obvestil, kdaj lahko vstopite. 
 • Urnik imejte pri sebi in si zapomnite svojo številko kandidata. Soba in miza, kjer boste opravljali izpit, sta določeni glede na vašo številko.

MED IZPITI

OB VSTOPU V SOBO:

 • Ugasnite mobilni telefon in pred tem prekličite tudi vse alarme in opomnike.
 • Ugasnite druge elektronske naprave, na primer alarm na zapestni uri.
 • Mobilne telefone in druge prepovedane predmete (knjige, torbe, ipd.) odložite tja, kamor vam bo naročil nadzornik izpita. 
 • Pri sebi imate lahko stekleničko z vodo brez nalepk, vendar jo odložite ob mizi na tla, da ne bi prišlo do nesreče. 
 • Ko se boste usedli na svoje mesto, bo nadzornik pregledal vaš potni list/osebno izkaznico zaradi preverjanja istovetnosti. 
 • Nadzornik bo razdelil vprašalne pole (in v nekaterih primerih posebne liste za odgovore in/ali papir za opombe).
 • Če na vprašalnih polah vaše ime ni natisnjeno pravilno, prosim takoj obvestite nadzornika oziroma pomočnika. 
 • Nadzornik bo dal  natančna navodila za vsako izpitno polo. Pozorno poslušajte in se obrnite na pomočnika, če vam postopek ni jasen.

OB ZAČETKU IZPITA:

 • Preberite navodila na naslovni strani vprašalne pole (in na posebnem listu za odgovore, če ga imate)
 • Ne odpirajte vprašalnih pol, dokler vam tega ne dovoli nadzornik.
 • Nadzornik vam bo povedal, kako dolgo traja posamezen del. Bodite pozorni, da opravite vse naloge v tem času, saj ne boste dobili dodatnega časa za prepisovanje. 
 • Nadzornik vam bo povedal, ali morate pri pisanju odgovorov uporabljati navaden ali kemični svinčnik. 
 • Pisni del: prosimo, da pišete čitljivo in v mejah sivih črt na vprašalni poli. Prazne strani so namenjene zapiskom. 
 • Slušni del: test je razdeljen na več delov, posnetek na CD-ju pa vključuje vse potrebne premore in navodila za kandidate. Vsak del boste slišali dvakrat.  Imeli boste čas prepisati odgovore, glas na posnetku pa vas bo obvestil, kdaj je konec testa. 
 • Pogovarjanje, prepisovanje od drugih ter uporaba nedovoljenih predmetov (npr. mobilnih telefonov) so prepovedani in lahko vodijo do izključitve.
 • Če želite iti na stranišče, vas bo iz varnostnih razlogov pospremil pomočnik nadzornika. 
 • Dvignite roko. Zaradi odhoda na stranišče vam ne bo dodeljen dodaten čas. 
 • Nadzornik oziroma pomočnik vas bo opomnil, ko bo še 10 oziroma 5 minut do konca pisnih delov.

OB KONCU IZPITA:

 • Na koncu testa vam bodo naročili, da odložite pisalo. 
 • Preden lahko zapustite sobo, bodo nadzorniki pobrali vse vprašalne pole, liste z odgovori in zapiske. Med pobiranjem morate ostati na svojem mestu. 

PO IZPITU:

 • Preden zapustite sobo, se prepričajte, da ste vzeli vse osebne stvari.
 • Obdržite kopijo urnika, saj boste za preverjanje rezultatov potrebovali kodo, navedeno na urniku.

SPOROČANJE INCIDENTOV:

 • Če se med izpitom zgodi kaj takega, kar lahko vpliva na vašo uspešnost (npr. med testom vam postane slabo, hrup vpliva na slušni test, ipd), morate takoj obvestiti nadzornika ali pomočnika.

Kako ravnati med ustnim izpitom?

 • Prinesite potni list/osebno izkaznico in urnik.
 • Na kraju, kjer se opravlja izpit, bodite vsaj 15  minut pred začetkom.
 • Preglejte oznake in poiščite sobo, kjer bo potekal vaš izpit. Nadzornik vas bo obvestil, kdaj lahko vstopite.
 • Nadzornik bo preveril vaš osebni dokument glede na seznam kandidatov. Po preverjanju morate do ustnega izpita ostati v prostoru, ki vam ga bo določil nadzornik. 
 • Med čakanjem na izpit ne delajte hrupa, da ne boste motili drugih kandidatov.
 • Če je vaše ime napačno črkovano, prosim obvestite nadzornika, da bo zabeležen ustrezen popravek. 
 • Ugasnite mobilni telefon (in druge elektronske naprave). Osebne predmete odložite tja, kamor vam bo naročil nadzornik izpita. 
 • Ustni del izpita poteka v parih. Nadzornik vas bo obvestil, s katerim kandidatom boste opravljali izpit v skladu z urnikom. 
 • V primeru odsotnosti kandidatov bodo pari določeni na novo, da ne bi prihajalo do zamud. 
 • Če je liho število kandidatov, zadnji trije kandidati skupaj opravljajo izpit. Ustnega izpita ne more opravljati samo en kandidat naenkrat. 

Fotografiranje na dan izpita

Na nekaterih izpitih Cambridge English je obvezno fotografiranje na dan izpita. Fotografiranje lahko poteka na dan pisnih delov ali ustnega dela izpita. 

Vsi kandidati ali njihovi starši oziroma skrbniki morajo podpisati Obrazec za privolitev v fotografiranje.