Cambridge Business English student
Business English

V sodobnem globalnem poslovnem svetu je pomembno, da zaposlovalcem dokažete, da znate v vsakdanjih poslovnih situacijah uspešno komunicirati v angleščini.

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

B1 Business Preliminary je prvi od treh izpitov Cambridge English iz poslovne angleščine. Opravljen izpit zaposlovalcem dokaže, da znate komunicirati v angleščini v praksi in vsakdanjih situacijah. Zahtevnostna raven je ista kot pri izpitu B1 Preliminary (PET), vendar se osredotoča na poslovno angleščino.

Raven izpita: srednja = B1 na skupni evropski lestvici.

Komu je namenjen izpit?

Prijavite se na izpit, če želite izboljšati svoje znanje angleščine in si z njim pomagati pri poslovni karieri. Med pripravo na izpit se boste naučili osnovnih veščin komuniciranja v angleščini, ki jih potrebujete za mednarodno poslovanje.

Da lahko opravljate izpit, morate znati:

  • slediti kratkim telefonskim pogovorom ali splošnim poslovnim pogovorom
  • razpravljati o poslovnih zadolžitvah, na primer naročanje in odgovarjanje na splošne poizvedbe 
  • napisati kratka poslovna pisma ali e-sporočila na podlagi dejstev. 

Kako je sestavljen izpit?

Izpit je sestavljen iz treh delov. Bralni in pisni del ter slušni test se opravljata isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema.

 BEC Preliminary BRALNI IN PISNI DEL SLUŠNI DEL USTNI DEL
Čas 1h 30 min 40 min 12 min na par kandidatov
Ocena (% skupne ocene) 50% 25% 25%

B2 Business Vantage (BEC Vantage)

Izpit B2 Business Vantage je drugi od treh izpitov Cambridge English iz poslovne angleščine. Zahtevnostna raven je ista kot pri izpitu B2 First (FCE), vendar se osredotoča na poslovno angleščino.

Raven izpita: višja srednja = B2 na skupni evropski lestvici.

Komu je namenjen izpit?

Izpit BEC Vantage opravite, če želite zaposlovalcem dokazati, da obvladate dovolj angleško, da delate v angleško govorečem poslovnem okolju. S pripravo na BEC Vantage boste pridobili samozavest in osvojili jezikovne veščine, ki jih potrebujete za uspeh v mednarodnem poslovanju. 

Da lahko opravljate izpit, morate znati:

  • razumeti pomen poslovni poročil in pisem
  • izražati svoje mnenje ali razpravljati o dejstvih
  • izvesti kratko pripravljeno predstavitev in napisati kratek predlog.

Kako je sestavljen izpit?

Izpit je sestavljen iz štirih delov. Bralni, pisni in slušni del se opravljajo na isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema.

 

 BEC Vantage  BRALNI DEL PISNI DEL SLUŠNI DEL USTNI DEL
Čas 1h 45 min 40 min 14 min na par kandidatov
Ocena (% skupne ocene) 25% 25% 25% 25%

C1 Business Higher (BEC Higher)

Izpit C1 Business Higher je zadnji od treh izpitov Cambridge English iz poslovne angleščine. Če ste opravili izpit, to pomeni, da znate samozavestno komunicirati v angleščini v poslovnem okolju. Zahtevnostna raven je ista kot pri izpitu C1 Advanced (CAE), vendar se osredotoča na poslovno angleščino.

Raven zahtevnosti: napredna = C1 na skupni evropski lestvici.

Komu je namenjen izpit?

Izpit BEC Higher opravite, če želite razviti strokovne veščine poslovne angleščine. Z opravljenim izpitom boste zaposlovalcem dokazali da lahko učinkovito komunicirate v zahtevnem poslovnem okolju. Da lahko opravljate izpit, morate znati:

  • aktivno sodelovati v poslovnih sestankih, izražati svoje mnenje in ga argumentirati
  • razumeti večino poslovnih poročil in korespondence
  • napisati podrobne poslovne predloge in pisma.

Kako je sestavljen izpit?

Izpit je sestavljen iz štirih delov. Bralni, pisni in slušni del se opravljajo na isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema.

 BEC Higher BRALNI DEL PISNI DEL SLUŠNI DEL USTNI DEL
Čas 1h 1h 10 min 40 min 16 min na par kandidatov
Ocena (% skupne ocene) 25% 25% 25% 25%

Opravljanje izpita Cambridge Assessment English v Sloveniji