British Council exams staff
Refunds and transfer policy

Vračilo stroškov 

Plačila vračamo samo iz zdravstvenih razlogov, poleg tega pa so mogoča tudi vračila zaradi odsotnosti zaradi smrti v družini.

V primeru odsotnosti iz zdravstvenih razlogov morate izpolniti zahtevek za vračilo in  priložiti zdravniško ali bolnišnično potrdilo. 

Zahtevo in priložene dokumente morate poslati na British Council v roku dveh tednov od datuma pisnih delov izpita. Vrnili vam bomo 70 odstotkov vplačila. 

Vsa nakazila odobrenih zahtevkov za povrnitev vplačila bomo izvedli po objavi rezultatov izpita. 

Vplačila ni mogoče prenesti na poznejši rok ali na izpit druge zahtevnostne stopnje.

Vračila stroškov so mogoča samo, če ne opravite nobenega dela izpita.

Druge spremembe

  • Datuma in kraja (izpitnega centra) opravljanja izpita ni mogoče spremeniti. 
  • Ne pozabite, da po prijavi in plačilu prijavnice ne morete prenesti na drug rok, stroškov pa vam ne moremo vrniti, če si premislite.