Cambridge English exam student
General English

Ne glede na to, ali ste popoln začetnik oziroma tekoče govorite angleško in bi radi znanje samo izpopolnili in ne glede na to, ali ste dijak, študent ali zaposleni, imamo primeren izpit za vas.

 

A2 Key for Schools (KET)

Izpit A2 Key for Schools (KET), je test najnižje zahtevnostne stopnje v okviru izpitov splošne angleščine Cambridge English. Opravljen izpit pomeni, da znate komunicirati v osnovni angleščini v vsakdanjih situacijah. Vsebina je prilagojena zanimanjem in izkušnjam osnovnošolcev.

Raven izpita: osnovna = A2 na skupni evropski lestvici.

Komu je namenjen izpit?

Izpit KET lahko opravljate po približno 250 urah učenja in ko znate govoriti, pisati in razumeti osnovno angleščino. Gre za prvi korak pri pridobivanju znanja angleščine za delo ali izobraževanje. Da lahko opravljate izpit, morate znati:

 • zastavljati in odgovarjati na vprašanja o sebi in drugih
 • razumeti obvestila in navodila, ko ljudje govorijo počasi in razločno
 • povedati ljudem svoje mnenje o prebranem ali slišanem.

Kako je sestavljen izpit?

Izpit je sestavljen iz treh delov. Bralni in pisni del ter slušni test se opravljata isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema. 

KET  BRALNI IN PISNI DEL SLUŠNI DEL  USTNI DEL
Čas  1 hr 10 min 30 min 8-10 min na par kandidatov
Ocena (% skupne ocene) 50% 25% 25%

B1 Preliminary for Schools (PET)

Opravljen izpit pomeni, da znate komunicirati v angleščini v praktičnih, vsakdanjih situacijah. Z njim boste dobili dobro osnovo za učenje angleščine za strokovno raven. Vsebina je prilagojena zanimanjem in izkušnjam osnovnošolcev.

Raven izpita: srednja = B1 na skupni evropski lestvici

Komu je namenjen izpit?

S pripravo na izpit PET boste izboljšali angleščino, tako da boste bili sposobni komunikacije med potovanjem in z govorci angleščine za službene potrebe.

Da lahko opravljate izpit, morate znati:

 • izražati, kaj vam je všeč in kaj vam ni všeč ter razpravljati o tem z drugimi
 • razumeti govorjena in pisna obvestila in navodila 
 • napisati osebno pismo ali narediti zapiske za sestanek ali med razpravo

Kako je sestavljen izpit?

Izpit je sestavljen iz treh delov. Bralni in pisni del ter slušni test se opravljata isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema.

PET  BRALNI IN PISNI DEL SLUŠNI DEL USTNI DEL
Čas 1 hr 30 min 30 min 10-12 min na par kandidatov
Ocena (% skupne ocene) 50% 25% 25%

B2 First (First Certificate in English) in B2 First for Schools

Gre za izpit iz splošne angleščine, ki dokazuje, da znate govoriti in pisati angleško dovolj dobro za delo ali študij v angleško govorečem okolju. Pri izpitu B2 First for Schools je vsebina je prilagojena zanimanjem in izkušnjam osnovnošolcev in srednješolcev.

Raven izpita: višja srednja = B2 na skupni evropski lestvici.

Komu je namenjen izpit?

Na izpit FCE se pripravite, če želite delati v angleško govorečem okolju, živeti v angleško govoreči državi ali študirati na kolidžu oziroma univerzi v okviru pripravljalnega študija oziroma leta. 

Da lahko opravljate izpit, morate znati:

 • pisati kratka poročila in e-sporočila
 • razložiti zamisel ali imeti podroben pogovor v angleščini
 • razumeti splošno angleščino na televiziji in v časopisih

Kako je sestavljen izpit?

Izpit je sestavljen iz štirih delov. Bralni s testom uporabe angleščine, pisni in slušni del se opravljajo na isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema.

FCE  BRALNI DEL in UPORABA ANGLEŠČINE PISNI DEL SLUŠNI DEL USTNI DEL
Čas 1h 15 min 1 h 20 min 40 min 14 min na par kandidatov
Ocena (% skupne ocene) 40% 20% 20% 20%

C1 Advanced (Certificate of Advanced English) CAE

Opravljen izpit pomeni, da je vaša angleščina na ravni, ki jo pričakujemo od poslovnežev in da ste sposobni študirati v angleščini na univerzi. 

Raven zahtevnosti: napredna = C1 na skupni evropski lestvici.

Komu je namenjen izpit?

Izpit CAE opravite, če želite dokazati zaposlovalcem ali univerzam, da znate samozavestno komunicirati v angleščini v profesionalnih in zahtevnih študijskih situacijah.  Da lahko opravljate izpit, morate znati:

 • napisati kompleksna poročila in e-sporočila ter delati zapiske med sestanki ali predavanji
 • v angleščini predstaviti kompleksne ideje
 • razumeti različno besedilo od leposlovja do mnenjskih člankov v časopisih.

Kako je sestavljen izpit?

Izpit je sestavljen iz štirih delov. Bralni s testom uporabe angleščine, pisni in slušni se opravljajo na isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema.

 CAE BRALNI DEL in UPORABA ANGLEŠČINE PISNI DEL SLUŠNI DEL USTNI DEL
Čas 1h 30 min 1h 30 min 40 min 15 min na par kandidatov
Ocena (% skupne ocene) 40% 20% 20% 20%

C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) CPE

Opravljen izpit pomeni, da obvladate angleščino in jo znate tekoče uporabljati v zahtevnih raziskovalnih, študijskih, akademskih in profesionalnih situacijah. Gre za izpit English na najvišji zahtevnostni ravni.

Zahtevnostna raven: strokovna = C2 na skupni evropski lestvici.

Komu je namenjen izpit?

Na izpit CPE se prijavite, če želite zaposlovalcem dokazati, da znate uporabljati angleščino na vodstveni ravni ali če želite študirati na podiplomskem oziroma doktorskem študiju v angleščini.

Da lahko opravljate izpit, morate znati:

 • razumeti skoraj vse, kar slišite ali preberete v angleščini
 • uporabljati in razumeti formalni, akademski in pogovorni jezik
 • se pogajati, argumentirati in pretanjeno razpravljati o kompleksnih temah.

Kako je sestavljen izpit?

Izpit je iz štirih delov. Test branja in uporabe angleščine, pisni in slušni del se opravljajo na isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema.

CPE BRALNI DEL IN UPORABA ANGLEŠČINE PISNI DEL SLUŠNI DEL USTNI DEL
Time allowed 1h 30 min 1h 30 min 40 min 16 min na par kandidatov
Ocena (% skupne ocene) 40% 20% 20% 20%

Opravljanje izpita Cambridge Assessment English v Sloveniji