IELTS Academic – priprava na visokošolsko izobraževanje

Z izpitom IELTS Academic preverite, ali je vaše znanje angleškega jezika ustrezno za akademsko oziroma visokošolsko okolje. V izpit je delno vključen tudi bolj akademski jezik, zato izpit uspešno preverja, ali ste pripravljeni za začetek študija oziroma usposabljanja.

Prenesite naš brezplačni vodnik za IELTS Academic test

Izberite ta izpit: 

 • če želite študirati na dodiplomski ali podiplomski ravni kjer koli na svetu,
 • če se želite prijaviti za študentski vizum Tier 4 na univerzi, ki je v Združenem kraljestvu "Tier 4 Sponsor" ali
 • če želite zaposliti v strokovnem združenju v angleško govoreči državi (če se to od vas zahteva). 

Izbirate lahko med tiskano in računalniško različico izpita IELTS Academic. 

Če se prijavljate na univerzo v Združenem kraljestvu, ki zahteva, da opravite izpit IELTS za UKVI (vizumi in priseljevanje), si najprej preberite o izpitu IELTS za UKVI

Trajanje: 2 uri in 45 minut.

Oblika: Izpit je razdeljen na štiri dele: slušni, bralni, pisni in ustni del. Če se prijavite na izpit IELTS na British Councilu, bo potekal v uradnem izpitnem centru British Council IELTS.

Ustni del izpita boste morda lahko opravljali isti dan kot druge dele ali do največ en teden pred izpitom ali po njem. O datumu ustnega dela izpita boste vnaprej obveščeni.

Izpit IELTS Academic, 1. del: Slušni del

Trajanje: 30 minut in 10 minut za prepisovanje odgovorov na list za odgovore

Oblika: 4 zvočni posnetki z različnimi narečji.

Naloge, ki jih boste reševali, so različne:

 • vprašanja z več možnimi odgovori,
 • povezovanje,
 • označevanje shem,
 • dopolnjevanje povedi.

Slišali boste štiri posnetke maternih govorcev angleškega jezika in nato zapisali svoje odgovore na vprašanja.

 • Posnetek 1 – Pogovor med osebama v vsakdanji družbeni situaciji.
 • Posnetek 2 – Monolog v vsakdanji družbeni situaciji, npr. govor o lokalnih ustanovah.
 • Posnetek 3 – Pogovor med največ štirimi osebami v okviru izobraževanja ali usposabljanja, npr. tutor na fakulteti in študent razpravljata o nalogi.
 • Posnetek 4 – Monolog o akademski temi, npr. univerzitetnem predavanju.

Ocenjevalci bodo ocenjevali, kako dobro razumete glavne ideje in podrobnejše dejanske informacije, mnenja in stališča govornikov in namen besedila ter kako sledite razvoju idej.

Izpit IELTS Academic, 2. del: Bralni del

Trajanje: 60 minut

Oblika:

 • Tri dolga besedila z nalogami (vključno s shemami, grafikoni ali ilustracijami)
 • Besedila obsegajo vse od opisnih in stvarnih do razpravljalnih in analitičnih.

Bralni del ima 40 vprašanj, namenjenih preverjanju širokega razpona bralnih veščin. Te vključujejo diagonalno branje, iskanje glavnih idej v besedilu, iskanje podrobnosti, razumevanje logičnih razlag in prepoznavanje mnenj, stališč in namena avtorja.

Ta del vsebuje tri dolga besedila, ki vključujejo vse od dejanskih informacij do razprave in analize, vzeta iz knjig, strokovnih revij, revij in časopisov. Izbrana so za nestrokovno občinstvo, vendar so primerna za osebe, ki se prijavljajo na univerzitetne programe ali morajo pridobiti strokovno licenco.

Izpit IELTS Academic, 3. del: Pisni del

Trajanje: 60 minut

Oblika:

 • Pisna naloga z opisom, razlago ali povzemanjem besedila ali shem (najmanj 150 besed)
 • Esejska naloga (najmanj 250 besed).

Teme so splošne in primerne za osebe, ki se želijo prijaviti na dodiplomski in podiplomski študij ali morajo pridobiti strokovno licenco. Pisni del obsega dve nalogi:

 • Naloga 1 – Prikazan bo grafikon, preglednica ali shema, na podlagi katere boste morali s svojimi besedami opisati, povzeti ali razložiti podatke. Morda boste morali opisati in razložiti podatke oziroma opisati stopnje procesa, delovanje nečesa, predmet ali dogodek.
 • Naloga 2 – Napisati boste morali esej kot odgovor na stališče, razpravo ali težavo. 

Odgovori v obeh nalogah morajo biti zapisani v formalnem slogu.

Izpit IELTS Academic, 4. del: Ustni del

Trajanje: 10–14 minut

Oblika:

 • Osebni pogovor z izpraševalcem, vključno s kratkimi vprašanji o znanih temah in podroben pogovor o eni temi.
 • Pozor: od lokacije izpitnega centra je odvisno, ali boste morali ustni del opravljati na drug datum kot preostale dele.

Na ustnem delu se ocenjuje uporaba govorjenega angleškega jezika. Vsi izpiti se snemajo.

 • 1. del – Izpraševalec vam bo zastavil splošna vprašanja o vas in različnih znanih temah, kot so dom, družina, delo, študij in interesi. Ta del traja od štiri do pet minut.
 • 2. del – Prejeli boste kartico, na kateri bo navedena tema, o kateri boste morali govoriti. Za pripravo boste imeli na voljo eno minuto, nato pa boste govorili največ dve minuti. Izpraševalec vam bo o isti temi nato zastavil eno ali dve vprašanji.
 • 3. del – Zastavili vam bomo dodatna vprašanja o temi iz 2. dela. Tukaj boste imeli priložnost za pogovor o bolj abstraktnih idejah in vprašanjih. Ta del izpita traja od štiri do pet minut.

Prijavite se na izpit IELTS Academic

IELTS je vaša prva stopnička na poti do uspeha. Če želite študirati na univerzi ali se zaposliti v angleško govoreči državi, izberite izpit IELTS Academic.

British Council vam bo pomagal, da ga boste opravili dobro. Ob prijavi na izpit dobite brezplačen neomejen dostop do tečaja Road to IELTS Last Minute, ki vključuje devet videoposnetkov z nasveti in vajami, 100 interaktivnih aktivnosti in dva izpita IELTS Academic za utrjevanje znanja za vsako od štirih veščin.

Poiščite izpitni rok za IELTS Academic. 

Pred prijavo na izpit preverite, katero inačico izpita zahteva organizacija, na katero se prijavljate.