Izpit IELTS General Training – dokažite, da obvladate praktično, vsakdanjo angleščino

Izpit IELTS General Training IELTS preverja vaše obvladovanje angleškega jezika v praktičnem, vsakdanjem okolju. Naloge in izpiti odražajo situacije na delovnem mestu in v družabnem življenju.

Prenesite naš brezplačni vodnik za IELTS General Training test

Izberite ta izpit:

 • če se želite usposabljati ali študirati na nižji stopnji,
 • če se želite zaposliti ali opraviti usposabljanje za zaposlitev v angleško govoreči državi,
 • če se želite preseliti v angleško govorečo državo,
 • če želite dobiti boljšo zaposlitev v svoji državi.

Izpit IELTS General Training lahko opravite v tiskani ali računalniški različici.

Če se želite preseliti v Združeno kraljestvo, poiščite več informacij o IELTS za UK Visas and Immigration (UKVI).

Duration: 2 uri in 45 minut.

Oblika: Izpit je razdeljen na štiri dele: slušni, bralni, pisni in ustni del. Če se prijavite na izpit IELTS na British Councilu, bo ta potekal v uradnem izpitnem centru British Council IELTS.

Ustni del izpita boste opravljali isti dan kot druge dele ali do največ en teden pred izpitom ali po njem. O datumu ustnega dela izpita boste vnaprej obveščeni.

Izpit IELTS General Training, 1. del: Slušni del

Trajanje: 30 minut in 10 minut za prepisovanje odgovorov na list za odgovore

Oblika: 4 zvočni posnetki z različnimi narečji.

Naloge, ki jih boste reševali, so različne:

 • vprašanja z več možnimi odgovori,
 • povezovanje,
 • označevanje shem,
 • dopolnjevanje povedi.

Slišali boste štiri posnetke maternih govorcev angleškega jezika in nato zapisali svoje odgovore na vprašanja.

 • Posnetek 1 – Pogovor med osebama v vsakdanji družbeni situaciji.
 • Posnetek 2 – Monolog v vsakdanji družbeni situaciji, npr. govor o lokalnih ustanovah.
 • Posnetek 3 – Pogovor med največ štirimi osebami v okviru izobraževanja ali usposabljanja, npr. tutor na fakulteti in študent razpravljata o nalogi.
 • Posnetek 4 – Monolog o akademski temi, npr. univerzitetnem predavanju.

Ocenjevalci bodo ocenjevali, kako dobro razumete glavne ideje in podrobnejše dejanske informacije, mnenja in stališča govornikov in namen besedila ter kako sledite razvoju idej.

Izpit IELTS General Training, 2. del: Bralni del

Trajanje: 60 minut

Oblika:

Tri besedila z nalogami:

 • Razdelek 1 – Dve ali tri kratka stvarna besedila
 • Razdelek 2 – Dve kratki stvarni besedili, povezani z zaposlitvijo
 • Razdelek 3 – Daljše besedilo o splošni temi

Bralni del ima 40 vprašanj, namenjenih preverjanju širokega razpona bralnih veščin. Te vključujejo diagonalno branje, iskanje glavnih idej v besedilu, iskanje podrobnosti, razumevanje logičnih razlag in prepoznavanje mnenj, stališč in namena avtorja.

Besedila so lahko izvlečki iz knjig, revij, časopisov, obvestil, oglasov, priročnikov podjetij in smernic. Gre za gradiva, s katerimi se boste v angleško govorečem okolju vsakodnevno srečevali.

Izpit IELTS General Training, 3. del: Pisni del

Trajanje: 60 minut

Oblika:

 • Pisanje pisma (najmanj 150 besed)
 • Pisanje kratkega spisa (najmanj 250 besed).

Teme so splošne. Pisni del obsega dve nalogi:

 • Naloga 1 – Na podlagi predstavljene situacije boste morali napisati dopis, v katerem zahtevate informacije ali pojasnjujete situacijo. Pismo je lahko osebno, poluradno ali uradno.
 • Naloga 2 – Napisati boste morali napisati spis, ki bo odgovor na stališče, razpravo ali težavo. Slog pisanja v spisu je lahko precej oseben.

Izpit IELTS General Training, 4. del: Ustni del

Trajanje: 10–14 minut

Oblika:

 • Osebni pogovor z izpraševalcem, vključno s kratkimi vprašanji o znanih temah in podroben pogovor o eni temi.
 • Pozor: od lokacije izpitnega centra je odvisno, ali boste morali ustni del opravljati na drug datum kot preostale dele.

Na ustnem delu se ocenjuje uporaba govorjenega angleškega jezika. Vsi izpiti se snemajo.

 • 1. del – Izpraševalec vam bo zastavil splošna vprašanja o vas in različnih znanih temah, kot so dom, družina, delo, študij in interesi. Ta del traja od štiri do pet minut.
 • 2. del – Prejeli boste kartico, na kateri bo navedena tema, o kateri boste morali govoriti. Za pripravo boste imeli na voljo eno minuto, nato pa boste govorili največ dve minuti. Izpraševalec vam bo o isti temi nato zastavil eno ali dve vprašanji.
 • 3. del – Zastavili vam bomo dodatna vprašanja o temi iz 2. dela. Tukaj boste imeli priložnost za pogovor o bolj abstraktnih idejah in vprašanjih. Ta del izpita traja od štiri do pet minut.

Prijavite se na izpit IELTS General Training

IELTS je vaša prva stopnička na poti do uspeha. Če se želite izobraževati na nižji stopnji ali se preseliti v angleško govorečo državo, izberite izpit IELTS General Training.

British Council vam bo pomagal, da ga boste opravili dobro. Ob prijavi na izpit dobite brezplačen neomejen dostop do tečaja Road to IELTS Last Minute, ki vključuje devet videoposnetkov z nasveti in vajami, 100 interaktivnih aktivnosti in dva izpita IELTS General Training za vsako od štirih veščin.

Poiščite izpitni rok za IELTS General Training.

Pred prijavo na izpit preverite, katero inačico izpita zahteva organizacija, na katero se prijavljate.