Pozor: spodaj so navedena samo pravila in postopki za odjavo od izpita IELTS (Academic in General Training). Za odjavo od izpita IELTS za UKVI veljajo pravila za odjavo IELTS za UKVI.

Odjava od izpita IELTS

Če se odjavite od izpita IELTS do pet tednov pred izpitnim rokom, vam bo plačilo povrnjeno, zmanjšano za administrativne stroške v višini 25 % zneska. 

Upoštevajte, da lahko obdelava vračila traja štiri do šest tednov.

Za odjavo od  IELTS izpita v manj kot petih tednih do izpitnega roka vračila niso dovoljena.

Če se želite odjaviti od izpitnega roka, se prijavite na Portal Test Taker in oddajte zahtevo za preklic, s priloženo spremno dokumentacijo/dokazili.

Če je zdravniško potrdilo, ki potrjuje bolezen na dan izpita, skupaj z oddano zahtevo za odpoved na portalu Test Taker, predloženo v dveh koledarskih dneh od izpitnega roka, se plačilo povrne, zmanjšano za administrativne stroške v višini 25 % zneska.

Sprejemamo le originalna zdravniška potrdila v slovenskem ali angleškem jeziku. Če ne prejmemo obeh zahtevanih dokumentov do drugega koledarskega dne po izpitu, boste označeni kot odsotni in ne boste upravičeni do zahtevka za vračilo.

Izvirnik zdravniškega potrdila je potrebno poslati s priporočeno pošto.

Bolniških potrdil, ki jih izdajo družinski člani, ne upoštevamo.

Zahteva za odlog datuma opravljanja izpita

Če želite spremeniti rok opravljanja izpita glede na datum, ki ste ga navedli ob prijavi, lahko to storite brezplačno do največ pet tednov pred prvotnim rokom opravljanja izpita.

Nov izpitni rok, ki ga izberete, mora biti v treh mesecih od prvotnega datuma. V primeru bolezni je prenos možen v petih tednih po prvotnem datumu izpita.

V primeru da se zaradi odloga želenega datuma ali bolezni prijavite za nov izpitni rok in zbolite tudi na datum drugega, tj. nadomestnega izpitnega roka, niste upravičeni do vnovičnega vračila plačila za izpit ali vnovične spremembe datuma izpita. 

Če želite zaprositi za prenos izpitnega dne, izpolnite this form

Izjemne okoliščine in posebna obravnava

V redkih primerih se lahko zgodi, da se testa ne morete udeležiti ali ste na dan testa prikrajšani zaradi bolezni, poškodbe ali drugega izjemnega dogodka, na katerega nimate vpliva, in ne izpolnjujete več pogojev za standardno odjavo, vračilo ali prenos blizu datuma testa. V teh primerih, vključno s primeri, kot so smrt v družini, državljanski nemiri ali družinska kriza, lahko pri svojem testnem centru vložite prošnjo za posebno obravnavo zaradi izjemnih okoliščin. Več informacij o tem postopku najdete tukaj

V določenih okoliščinah, na katere testni center nima vpliva, bomo morda morali vaš test odpovedati in ga prestaviti na prihodnji datum. Te okoliščine med drugim vključujejo izredne vremenske razmere, naravne nesreče, državljanske nemire, industrijske proteste, svetovno pandemijo ali višjo silo.

V teh okoliščinah vas bo vaš izpitni center o tem obvestil v čim krajšem možnem času in vam dal možnost, da prejmete v celoti povrnjen denar ali pa se odločite za prenos na prihodnji datum.

Če je test odpovedan ali preložen zaradi drugih okoliščin, kot so tehnična okvara ali dejavniki v zvezi z lokacijo ali okoljem, vas bo testni center o tem obvestil v najkrajšem možnem času in vam dal možnost, da prejmete povrnjen denar ali se odločite za prestavitev na prihodnji test.