Izpitni centri za IELTS nudijo posebno pomoč osebam, ki imajo težave z vidom, sluhom oziroma govorom ali učne težave. Če potrebujete prilagojeno različico izpita IELTS, vas prosimo, da izpitni center o tem obvestite tri mesece pred opravljanjem izpita. 

Če morate izpit opravljati v posebnih okoliščinah (na primer potrebujete več časa), prosimo, da izpitni center o tem obvestite šest tednov pred opravljanjem izpita.

Vaše znanje angleškega jezika bo ocenjeno objektivno ne glede na vrsto invalidnosti ali morebitne posebne potrebe.

Kaj vključuje posebne okoliščine?

  • izpit v Braillovi pisavi,
  • poseben CD za poslušanje z zaustavitvami in premori,
  • različico slušnega dela izpita za branje z ustnic,
  • velik tisk ali ustne naloge v Braillovi pisavi.

Kakšna pomoč je na voljo?

Če ste slabovidni, vam lahko zagotovimo:

  • velik tisk,
  • izpitne pole v Braillovi pisavi ali
  • osebo, ki bo zapisovala vaše odgovore.

Če imate težave s sluhom, vam lahko zagotovimo:

  • posebno opremo za večjo glasnost ali
  • različico slušnega modula za branje z ustnic.

Če imate disleksijo, vam lahko zagotovimo:

  • dodaten čas za bralni in pisni del izpita.

Če imate posebne potrebe, pri katerih se uporablja prilagojena različica izpita IELTS, se čim prej obrnite na  lokalni izpitni center.