Slika IELTS rezultati

Verjamemo, da je za vas pomembno, da čim prej dobite rezultati, vendar je enako pomembno, da ocena pravilno odraža vaše znanje. 

Ocene izpita IELTS so na voljo 13 dni po izpitu.

OBVESTILO O REZULTATIH IELTS NA SPLETU IN PO NAVADNI POŠTI

Na spletu bodo rezultati na voljo 13 dni po izpitnem roku.

Uradno obvestilo o rezultatu na izpitu IELTS (Test Report Form) vam bo poslano 13. dan po izpitnem roku. 

O ocenah na izpitu ne obveščamo prek telefona, e-pošte ali faksa. 

TEST REPORT FORMS (TRFS)

Prejeli boste en izvod dokumenta Test Report Form. Na žalost v primeru izgube ne izdajamo duplikatov. 

V roku dveh let pa lahko zaprosite za overovljene fotokopije dokumenta Test Report Form (na centru, kjer ste opravljali izpit).

DOKUMENT TEST REPORT FORM ZA USTANOVE

British Council pošlje tudi dodatne uradne kopije (največ pet) želenim ustanovam po izboru kandidata (e.g. univerzam, imigracijskim uradom, ipd.). Če želite, da to storimo, ob prijavi navedite ustrezne naslove. 

Če ste ob prijavi napačno navedli naslove ustanov, jih lahko spremenite, če si naložite Prošnjo za izdajo dodatnih izvodov Additional Test Report. 

Ustanove potrebujejo uradne kopije dokumenta Test Report Form. Fotokopije vašega izvoda Test Report Form ne sprejemajo.

Ustanove lahko dobijo dostop do ocen kandidatov prek IELTS Test Report Form (TRF) Verification Service. Za to potrebujejo vašo številko, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu Test Report Form.

VELJAVNOST DOKUMENTA TEST REPORT FORM

Ustanove navadno ne sprejemajo dokumentov Test Report Form, ki so starejši od dveh let. Po tem času morate spet dokazati, da ste ohranili ali izboljšali raven znanja, ki ste ga pokazali na izpitu. 

TOLMAČENJE OCEN IELTS

Ocene na izpitu IELTS ustrezajo različnim ravnem znanja angleščine. Ocene se ne delijo na pozitivne in negativne. Vsak del izpita – slušni, bralni, pisni in ustni – bo posebej ocenjen z oceno od nič do devet. 

Bolj izčrpna predstavitev ocen na izpitu IELTS in devetstopenjskega sistema.

Preveri, kako se katerim ravnem Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (CEFR) ustrezajo ocene.

KAKO PREVERITI OCENJEVANJE?

Napake pri ocenjevanju so zelo redke oziroma niso pričakovane. Če pa ste prepričani, da je pri ocenjevanju prišlo do napake, lahko oddate poizvedbo o rezultatih in zahtevate vnovično ocenjevanje. Lahko izberete, katere dele izpita naj se vnovič oceni. 

Poizvedba o rezultatih se zaračuna, vendar vam bomo vplačilo vrnili, če se je skupna ocena pri vnovičnem ocenjevanju spremenila. Poizvedba o rezultatih navadno traja 2 do 21 dni, kar je odvisno od številnih dejavnikov, med drugimi tudi od števila razdelkov, ki jih je treba vnovič oceniti. Če v 28 dneh ne boste prejeli odgovora, se obrnite na vaš izpitni center. Kontaktirajte nas, če želite več informacij o storitvi. 

ALI LAHKO VNOVIČ OPRAVLJAM IZPIT?

Izpit lahko opravite tolikokrat, kolikor želite, Vendar ne pozabite, da se morate za bistveno izboljšanje ocene več učiti. Raziskave o izpitu IELTS kažejo, da se ocene skoraj gotovo ne bodo izboljšanje brez dodatne priprave.