IELTS new, image

IELTS – the International English Language Testing System – je najbolj priljubljen izpit za preverjanje znanje angleškega jezika na svetu. Razvili so ga vodilni svetovni strokovnjaki za ocenjevanje znanja jezikov. Izpit ovrednoti vse štiri veščine znanja angleškega jezika – branje, pisanje, poslušanje in govorjenje.

Sestava izpita odraža, kako boste angleški jezik uporabljali za študij, zaposlitev in življenje v angleško govorečem okolju.

Študij, zaposlitev in življenje v tujini 

Rezultate izpita IELTS priznava več kot 11.000 organizacij v več kot 140 državah. Med njimi so vlade, akademske ustanove in delodajalci – samo v ZDA jih je 3.000.

Dosezite svoj cilj

V večini držav z angleščino kot uradnim ali splošno uporabljenim jezikom boste za prijavo na delovna mesta ali univerzo potrebovali dokazilo o znanju angleškega jezika.

Dokažite svoje znanje doma

Dokazilo o znanju angleškega jezika IELTS vam lahko pomaga pri iskanju boljše zaposlitve ali napredovanju doma.

Ali želite emigrirati?

Rezultati izpita IELTS vam bodo pomagali izpolniti pogoje za priselitev. Vsi uradi za priseljevanje, ki zahtevajo izpit angleškega jezika, priznavajo IELTS.   

Izberite, kateri izpit ter kje in kako boste opravljali IELTS

Preberite si več o tem, kako se prijavite na izpit, kako hitro dobite rezultate, kdaj, kje in kako lahko opravljate IELTS. 

V tej rubriki