Če iščete zaposlitev ali želite študirati v Združenem kraljestvu in niste državljan/ka članice Evropske gospodarske skupnosti, boste morda morali zaprositi za vizum v Veliki Britaniji in dokazati, da dosegate zahtevano stopnjo znanja angleščine z opravljenim izpitom Secure English Language Test (SELT), ki ga je odobrilo notranje ministrstvo, na primer IELTS za UKVI (Academic in General Traininge) ali IELTS Life Skills.

Kakšna je razlika med izpitom IELTS in IELTS za UKVI?

Med izpitoma IELTS (Academic ali General Training) in IELTS za UKVI (Academic ali General Training) ni razlike. Vsebina, oblika, stopnja težavnosti in točkovanje izpita so enaki. Nekoliko drugačno pa je obvestilo o rezultatu izpita, saj je na njem navedeno, da je bil izpit opravljen na uradni lokaciji IELTS UKVI, ki jo je odobrilo notranje ministrstvo Združenega kraljestva.

Kateri izpit naj opravljam?

Če ste študent, pred prijavo na univerzi/srednji šoli/šoli preverite, kateri izpit potrebujete.

Če se prijavljate za študentski vizum (Tier 4) v visokošolski ustanovi, ki je pokroviteljica Tier 4, zaradi neposrednega vpisa na dodiplomski ali podiplomski študij na univerzi, morate dosegati raven znanja angleškega jezika, ki jo določi ustanova. Vse britanske univerze in visokošolske ustanove priznavajo rezultate IELTS Academic. To pomeni, da vam morda ne bo treba opravljati izpita IELTS za UKVI (Academic), ampak lahko predložite rezultat izpita IELTS Academic.

Če niste študent, pred prijavo na izpit preverite, katero inačico izpita zahteva organizaciji, na katero se prijavljate.

Opravljanje izpita IELTS za UKVI na British Councilu

Izpita IELTS za UKVI (Academic in General Training) in IELTS Life Skills se opravljata v uradno priznanih izpitnih centrih UKVI. British Council ima uradnio priznane lokacije za opravljanje UKVI po vsem svetu.

IELTS ZA UKVI (ACADEMIC)

Opravite ta izpit, če univerza ali organizacija, na katero se prijavljate, zahteva izpit IELTS za UKVI (Academic). 

Rezervirajte IELTS za UKVI (Academic)

IELTS ZA UKVI (GENERAL TRAINING)

Ta izpit je namenjen tistim, ki se želijo usposabljati ali izobraževati v Združenem kraljestvu na stopnjah, nižjih od univerzitetne. Uporablja se lahko tudi za zaposlitev, usposabljanje, povezano z zaposlitvijo, ali za preselitev v Združeno kraljestvo. 

Prijavite se za izpit IELTS za UKVI (General Training) .

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills je izpit angleškega jezika za osebe, ki morajo za prijavo za vizum za Združeno kraljestvo dokazati obvladovanje samo govornih in slušnih veščin na stopnjah A1, A2 ali B1 po skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike .

IELTS Life Skills je na voljo na dveh stopnjah: 

IELTS LIFE SKILLS A1

Izberite ta izpit, če morate dokazati obvladovanje govornih in slušnih veščin v angleškem jeziku v vlogi za vizum za Združeno kraljestvo in za imigracijski vizum »za družino nastanjene osebe«. 

Prijavite se na IELTS Life Skills A1. 

IELTS LIFE SKILLS B1

Izberite ta izpit, če morate dokazati obvladovanje govornih in slušnih veščin v angleškem jeziku v vlogi za vizum za Združeno kraljestvo in za preselitev za nedoločen čas ali državljanstvo. 

Prijavite se na IELTS Life Skills B2.