Če iščete zaposlitev ali želite študirati v Združenem kraljestvu in niste državljan/ka članice Evropske gospodarske skupnosti, boste morda morali zaprositi za vizum v Veliki Britaniji in dokazati, da dosegate zahtevano stopnjo znanja angleščine z opravljenim izpitom Secure English Language Test (SELT), ki ga je odobrilo notranje ministrstvo, na primer IELTS za UKVI (Academic in General Training) ali IELTS Life Skills.

Kakšna je razlika med izpitom IELTS in IELTS za UKVI?

Izpita IELTS (Academic ali General Training) in IELTS za UKVI (Academic ali General Training) se ne razlikujeta. Vsebina, oblika, stopnja težavnosti in točkovanje izpita so enaki. Nekoliko drugačno pa je obvestilo o rezultatu izpita, saj je na njem navedeno, da je bil izpit opravljen na uradni lokaciji IELTS UKVI, ki jo je odobrilo notranje ministrstvo Združenega kraljestva.

Kateri izpit naj opravljam?

Če ste študent/ka, pred prijavo na univerzi/srednji šoli/šoli preverite, kateri izpit potrebujete.

Če se prijavljate za študentski vizum (Tier 4) na visokošolski ustanovi, ki je pokroviteljica Tier 4, zaradi neposrednega vpisa na dodiplomski ali podiplomski študij na univerzi, morate dosegati raven znanja angleškega jezika, ki jo določi ustanova. Vse britanske univerze in visokošolske ustanove priznavajo rezultate IELTS Academic. To pomeni, da vam morda ne bo treba opravljati izpita IELTS za UKVI (Academic), ampak lahko predložite rezultat izpita IELTS Academic.

Če NISTE študent/ka, pred prijavo na izpit preverite, katero inačico izpita zahteva organizaciji, na katero se prijavljate.

Opravljanje izpita IELTS za UKVI v Ljubljani v Sloveniji

Izpit Opis Cena
IELTS za UKVI (Academic) Opravite ta izpit, če univerza ali ustanova, na katero se prijavljate, zahteva, da opravite izpit IELTS za UKVI (Academic).

294 evrov

IELTS za UKVI (General Training) Opravite ta izpit, če želite emigrirati v Združeno kraljestvo ali se nameravate usposabljati ali študiravi na ravni, ki je nižja od diplomskega študija.

294 evrov

IELTS Life Skills A1 Opravite ta izpit, če morate dokazati svoje govorne in slušne veščine v angleščini kot del vaše prijave na UK Visas and Immigration za vizum kot 'družina osebe s pridobljenim statusom (settled person)'. 185 evrov
IELTS Life Skills B1 Opravite ta izpit, če morate dokazati svoje govorne in slušne veščine v angleščini kot del vaše prijave na UK Visas and Immigration za stalno prebivališče (indefinite leave to remain) ali državljanjstvo (citizenship). 185 evrov

Opravljanje izpita IELTS za UKVI na British Councilu

Izpita IELTS za UKVI (Academic in General Training) in IELTS Life Skills se opravljata v uradno priznanih izpitnih centrih UKVI. British Council ima uradno priznane lokacije za opravljanje UKVI po vsem svetu. V Sloveniji lahko izpit IELTS za UKVI opravljate v tiskani različici.

V tej rubriki