V videu so pojasnjeni vsi vidiki izgovorjave, ki se upoštevajo pri ocenjevanju ustnega dela izpita IELTS, med drugimi naglaševanje, poudarki, intonacija in členjenje. Vključeni so tudi predlogi za vajo in izboljšanje izgovorjave.