V videu so pojasnjeni ključni vidiki tekočnosti in koherence, ki so pomembni pri ocenjevanju ustnega dela izpita IELTS, med drugimi daljše neprekinjeno govorjenje, logična organizacija idej, nakazovanje smeri misli, ipd. Vključeni so tudi primeri in predlogi za izboljšanje ter nasveti o tem, kako lahko govorite bolj tekoče.