Pri pripravi na izpit IELTS so vam lahko v veliko pomoč naši videi, v katerih je razloženo, kako se pri ocenjevanju upoštevajo tekočnost, koherentnost, besedišče, slovnica in izgovorjava. 

V tej rubriki