Teachers
Information for schools and institutions

Odnosi s šolami in jezikovnimi šolami nam zelo veliko pomenijo. 

Jezikovnim šolam in izobraževalnim ustanovam, ki kandidate na izpite Cambridge English, prijavljajo prek nas, nudimo dodatne storitve. 

V tej rubriki