Exam students
Professional and university exams

V imenu univerz, strokovnih ustanov in izpitnih centrov izvajamo izpite, pri čemer zagotavljamo visok standard organizacije, zaupnosti in varnosti poteka izpita, izpitnih pol in rezultatov. 

V tej rubriki