British Council si prizadeva, da bi bili vsi kandidati obravnavani pošteno in objektivno ter opravljali izpit v najboljših pogojih. Organiziramo lahko opravljanje izpita pod posebnimi pogoji oziroma v posebnih okoliščinah ter tako kandidatom s posebnimi zahtevami omogočimo razumeti vprašanja, zadosten čas za odgovore ter ustrezen dostop do izpitnih prostorov. 

Če morate izpit opravljati v posebnih okoliščinah, sledite navodilom za želeni izpit. Posebni pogoji so odvisni od izpitnih organizacij. V nekaterih primerih vam zaradi oviranosti ali posebnih potreb ne bo treba opravljati dela izpita. Opozarjamo, da  po koncu prijav ne sprejemamo dokumentov za opravljanje izpita v posebnih okoliščinah. 

OPRAVLJANJE IZPITA V POSEBNIH OKOLIŠČINAH JE MOGOČE PRI NASLEDNJIH IZPITIH:

 • IELTS

Če morate opravljati prilagojeno različico izpita, nas kontaktirajte vsaj tri mesece pred datumom izpita. V tem času bomo lahko pripravili spremenjeno različico izpita. 

Če morate opravljati izpit v posebnih pogojih samo v povezavi z izvajanjem izpita, npr. potrebujete dodaten čas, nas kontaktirajte vsaj šest tednov pred datumom izpita. Ob prijavi boste morali predložiti zdravniško potrdilo, izdano v zadnjih dveh letih. 

 • Izpiti Cambridge English

Če imate oviranost ali posebne potrebe, nas kontaktirajte vsaj tri mesece pred datumom izpita.  Ob prijavi boste morali predložiti zdravniško potrdilo, izdano v zadnjih dveh letih. 

Opravljanje izpita v posebnih okoliščinah je mogoče le pri opravljanju izpitov Cambridge English v papirnati obliki.

 • Strokovni in univerzitetni izpiti

V večini primerov se morate za opravljanje izpita v posebnih okoliščinah neposredno obrniti na izpitno organizacijo oziroma univerzo, ki vas bo obvestila, ali je bila vaša prošnja odobrena in v povezavi s tem stopila v stik z nami. 

Če ste se na izpit prijavili pri nas, lahko za opravljanje izpita v posebnih okoliščinah zaprosite nas.  Ob prijavi boste morali predložiti zdravniško potrdilo, izdano v zadnjih dveh letih.

 

Katere dokumente moram predložiti?

Ob prijavi morate predložiti zdravniško potrdilo, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti napisano čitljivo v angleškem ali slovenskem jeziku
 • biti izvirni dokument na papirju z glavo in imenom, izobrazbenim nazivom in podpisom uradno priznanega zdravnika  
 • jasno mora predstaviti kandidatove posebne potrebe
 • jasno predstaviti, na kakšen način posebne potrebe zahtevajo opravljanje izpita v posebnih okoliščinah

Zdravniško dokazilo mora biti v obliki izvida, ki ni starejši od dveh let glede na datum izpita. 

Več informacij

Če imate slušno okvaro ali ste slabovidni, ste lahko upravičeni do prilagojenih izpitnih gradiv, med drugimi:

 • izpitne pole v brajici (Grade 1/un-contracted or Grade 2/contracted)
 • večje pisave: ali na formatu A4 (18pt, krepek tisk) ali A3 (15.5pt)
 • slušnega gradiva: CD za posebne potrebe ali test za branje z ustnic 
 • ustnega gradiva: brajica, velika pisava ali gradivo v vizualni obliki.

Če ste dislektični ali imate težave z branjem, lahko zaprosite za naslednje posebne pogoje: 

 • dodaten čas: 25-100 odstotkov več časa, odvisno od potreb
 • nadzorovani odmori med izpitom 
 • uporaba računalnika
 • pomočnik za pisanje (oseba, ki zapisuje vaše odgovore)
 • bralnik 
 • pisar/prepisovalec (dobeseden zapis po nareku)
 • ustni test: običajna oblika, z »nepravim« partnerjem ali posamezno
 • posebna soba.