Aptis je medpodjetniška (B2B) storitev, ki jo uporabljajo številna ministrstva, mednarodne korporacije, univerze, majhna in srednja podjetja ter jezikovne šole po vsem svetu za določanje znanja angleščine.

Izpit lahko vključite v tečaj ali izpopolnjevanje angleščine. Ne glede na to, ali izobraževanje poteka v živo, po spletu ali oboje, lahko uporabite Aptis kot orodje za določanje napredka, s katerim dobite pregled v napredek kandidatovega znanja glede na posamezne spretnosti.

Za zanesljivo primerjavo znanja angleščine, so rezultati izpita Aptis primerjalno razvrščeni v kategorije glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike.

 

V tej rubriki