Delo na British Councilu ponuja izjemno priložnost za pridobitev izkušenj in razvoj veščin, povezanih z medkulturnimi odnosi. Postali boste del sodobne, hitro spreminjajoče se organizacije, ki ima vpliv po vsem svetu. Delo na British Councilu je raznoliko ter ponuja možnost za iniciativnost in ustvarjalnost v spodbudnem in stimulativnem okolju. 

Enake priložnosti in raznolikost

Držimo se načel enakih možnosti in raznolikosti

Varstvo otrok

British Council verjame, da imajo vsi otroci potencial in da je vsak otrok, ne glede na to, kje na svetu živi, pomemben. British Council podpira stališče, da imajo otroci pravico varstva pred vsemi oblikami zlorabe v skladu z 19. členom Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989. Preberite več o naši politiki varstva otrok.

Prosta delovna mesta

You can find information about current vacancies and resources to support your application by clicking on the link below.
https://careers.britishcouncil.org/