University students
CiPELT course recognised by University of Ljubljana

V šolskem letu 2013–14 je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani v svoj podiplomski študij poučevanja na razredni stopnji z angleščino vključila spletni tečaj, ki ga je razvil British Council: the Certificate in Primary English Language Teaching (CiPELT). 

Oba 30-urna modula – »Ready« in »Steady« sta zdaj obvezen del predmetov Didaktika angleščine na zgodnji stopnji I in II ter predstavljata tri od šestih kreditnih točk, ki so potrebne za uspešno dokončanje vsakega predmeta. 

Portfolijo v obeh modulih ocenjujejo predavatelji pedagoške fakultete, za vsak modul pa podiplomski študenti prejmejo tudi potrdilo British Councila.

Več o spletnih tečajih British Councila za učitelje v Sloveniji.