Marca 2014 so britanski socialni podjetniki delili svoje izkušnje in razpravljali o prihodnosti socialnega podjetništva v Sloveniji in EU na konferenci v Ljubljani.

Namen konference, ki se je je udeležilo približno 200 posameznikov, je bil prikazati, kako lahko socialna podjetja pomembno prispevajo k obvladovanju trenutnih gospodarskih in družbenih problemov, predvsem med mladimi nezaposlenimi in prikrajšanimi skupinami. 

Združeno kraljestvo je med vodilnimi državami na področju socialnega podjetništva. Z razvojem socialnih podjetij in socialnih vlaganj želi ustvariti bolj vključujočo, trajnostno in uspešno evropsko prihodnost. 

Slovenski in britanski strokovnjaki so razpravljali o različnih vrstah socialnih podjetij, okoljih, v katerih lahko zaživijo in njihovem družbenem in socialnem vplivu. 

V okviru konference so bile organizirane tudi delavnice za udeležence, kjer se je pokazalo, kako lahko socialna podjetja ustvarijo nova delovna mesta. Vodje delavnic so poudarili pomen izmenjave izkušenj in informacij ter izoblikovanje sistema mentorstva. Predstavili so svoje pozitivno mnenje o državni in evropski podpori socialnim podjetjem, ovire, ki se pojavljajo ob njihovi ustanovitvi, pomanjkanje informacij in obsežne birokratske postopke. 

Konferenco so organizirali Slovenski forum socialnega podjetništva, Britansko veleposlaništvo in British Council.

Zunanje povezave