Kaj je Academic Teaching Excellence?

Tečaj za poučevanje različnih univerzitetnih predmetov v angleščini Academic Teaching Excellence (ATE) je namenjen boljši komunikaciji in izvedbi predavanj in seminarjev v angleščini in torej tudi višji kakovosti poučevanja na univerzitetni ravni.

Tečaj ATE je nastal v tesnem sodelovanju z Univerzo v Oxfordu in temelji na najnovejši raziskavah na področju angleščine kot medija poučevanja (English as Medium of Instruction; EMI). Izvajajo ga izkušeni učitelji, ki so se na Univerzi v Oxfordu posebej specializirali za poučevanje ATE.

Ozadje

Vse več visokošolskih ustanov v neangleško govorečih državah ponuja dodiplomske in podiplomske študijske programe v angleškem jeziku. Večina si želi povečati mednarodno vključenost svoje ustanove, saj lahko tako študente pripravijo na delo v globaliziranem svetu, povečajo konkurenčnost ter pritegnejo najboljše študente in zaposlene. Število podiplomskih študijskih programov v angleščini v Evropi se je v zadnjih dveh letih skoraj podvojilo.

Poučevanje v angleščini na visokošolski ravni pa je lahko za nematerne govorce precejšen izziv, predvsem če je tudi večina študentov nematernih govorcev. Poleg znanja angleščine je pomembno razumeti komunikacijske procese med govorci tujih jezikov, saj je to zelo pomembno za načrtovanje predavanj in seminarjev.

V tem kontekstu je pomemben EMI, torej posebno področje akademskega raziskovanja, ki raziskuje, kako poteka poučevanje v angleščini. Metodologija poučevanja v angleščini za boljšo komunikacijo med predavatelji in študentih, ki jo predstavlja tečaj ATE, temelji na dognanjih tega področja.

Vsebina tečaja

Udeleženci se bodo seznanili z načeli poučevanja v angleščini in na njihovi osnovi analizirali in kritično pregledali svoja načela poučevanja. Tečaj vključuje tudi intenzivne vaje ustnega izražanja, s katerimi bodo udeleženci usvojili visoko raven jezikovnih veščin.

Tečaj obravnava različne situacije poučevanja, v katerih je bistvena dobra komunikacija. Vsak udeleženec bo dobil povratne informacije o svojem delu in specifične predloge za izboljšavo. Več informacij je na voljo na informativnem letaku o ATE (glejte spodaj).

 

Potek tečaja

V Sloveniji nudimo 35-urni tečaj na vaši ustanovi, torej v okolju, ki so ga vaši zaposleni navajeni, zato vam tudi ne bo treba plačati potovanj v tujino in nastanitve.

Tečaj lahko poteka kot petdnevni intenziven seminar ali pa je razdeljen na več delov.

Tečaj je namenjen med 10 do 14 predavateljem različnih disciplin, ki imajo znanje angleščine na ravni C1 v skladu z evropsko lestvico jezikov.

 

Cena tečaja

Cena tečaja na ustanovo velja za največ 14 udeležencev.

Kontaktirajte nas za več informacij.