O tem tečaju

Za boljše razumevanje procesa poučevanja

Spletni tečaj o osnovah integriranega učenja jezikov je namenjen osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem - tako učiteljem angleščine kot predmetnim učiteljem, ki nudijo podporo učiteljem angleščine ali vključujejo integrirano učenje v svoje poučevanje. Tečaj predstavlja različne metode in praktične strategije, ki jih uporabljamo v razredu. 

Tečaj vam bo pomagal:

  • predvideti probleme in izbrati primerno jezikovno raven, ki bo prispevala k boljšemu razumevanju,
  • razdeliti informacije na obvladljive enote,
  • zasnovati naloge za večjo komunikacijo,
  • poznati strategije, s katerimi lahko učenci prepoznajo svoje slabše znanje in ga izboljšajo ter
  • razjasniti, ali se ocenjevanje osredotoča na vsebino ali jezikovne spretnosti, in ponuditi povratne informacije.

Trajanje:

55 ur v 14 tednih

Del: stopnje 3, 4 in 5 v okviru CPD

Zahtevano znanje angleščine: B1+

Struktura tečaja

Tečaj vsebuje 20 enot. Vsaka traja približno 2 uri in pol. Enote so del enega od dveh modulov:

Modul 1 – Znanje in načela integriranega učenja jezikov (6 enot)

Modul 2 – Priprava in izvedba ure ter ocenjevanje (14 ur)

Učitelji se naučijo žargona, oceniti jezikovne težave, ki se pojavljajo v razredu, razviti učenje z raziskovanjem in izboljšati ocenjevalne metode in dajanje povratnih informacij. Tečaj vključuje številne praktične primere iz različnih premetov in starostnih skupin.

Ocenjevanje

Končna ocena temelji na pisnem izdelku, ki vsebuje 500 besed, in učnem načrtu z razlago. 

Tečaj vsebuje teme in modula Content and Language Integrated Learning (CLIL) iz izpita Cambridge English: Teaching Knowledge Test (TKT). Tečajnike, ki končajo ta tečaj, bo morda zanimalo opravljanje izpita.  

Potrdilo:

Udeleženci, ki uspešno zaključijo tečaj, prejmejo potrdilo. 

Prijava

 Na tečaj se prijavite preko portala TeachingEnglish.