O tem tečaju

Novi pristopi k ocenjevanju in preverjanju znanja

Gre za splošen tečaj, primeren za učitelje v osnovnih, srednjih ali jezikovnih šolah. 

Namen tečaja:

 • seznanitev s ključno terminologijo, povezano z ocenjevanjem in preverjanjem znanja
 • osredotočenje na preverjanje znanja in ocenjevanje v okviru komunikativnega pristopa k učenju angleščine
 • povezovanje teorije ocenjevanja s pripravo gradiva za preverjanje znanja
 • osredotočenje na posamezne jezikove veščine in vključevanje preverjanja

Trajanje:

20 ur v 8 tednih 

Del:  stopnji 2 in 3 okvira CPD

Zahtevano znanje angleščine: B1+

 

Podrobnosti

Struktura tečaja

Tečaj je sestavljen iz najmanj 20 ur samostojnega spletnega učenja (ki ga ne moderira multiplikator) in vsebuje deset delov o naslednjih temah: 

 • teorija ocenjevanja
 • formativno spremljanje znanja
 • ocenjevanje kakovosti delov izpita
 • analiza delov izpita
 • specifikacija izpita
 • testiranje bralnih veščin
 • testiranje pisnih veščin
 • testiranje veščin slušnega razumevanja
 • testiranje veščin ustnega izražanja
 • testiranje integriranih veščin

 Vsak del vključuje bralne naloge, vaje, reflektivne naloge in dejavnosti za ocenjevanje, ki jih lahko udeleženci preizkusijo v svojem okolju. Nekateri deli vsebujejo tudi vprašalnike in avdio posnetke. 

Ocenjevanje:

Da bi uspešno opravili tečaj, morate: 

 • prebrati vse dokumente in gradivo v vseh delih
 • uspešno opraviti vaje in izpolniti vprašalnike v vsakem delu 

Potrdilo:

Tečajniki, ki uspešno opravijo tečaj, prejmejo potrdilo. 

Prijava

 Na tečaj se prijavite preko portala TeachingEnglish.