O tem tečaju

Izobrazite se o delu z učenci s posebnimi potrebami

Samostojni spletni tečaj je namenjen vsem osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, ki imajo v razredu učence s posebnimi potrebami. Primeren je za vse učitelje, ne samo tiste, ki so specializirani za posebne potrebe. 

Primeri, ki so predstavljeni na tečaju, so vzeti iz situacij pri poučevanju angleščine, vendar je vsebina primerna in uporabna za vse predmete. 

Tečaj bo:

 • predstavil različne vrste posebnih potreb in njihov vpliv na poučevanje in učenje
 • predstavil niz strategij za poučevanje, ki spodbujajo integrativno učenje in koristijo vsem učencem
 • vodil učitelje pri pripravi vključujočega pristopa za njihov razred ali šolo
 • učiteljem nudil podporo, da bodo lahko bolj samozavestno obravnavali učence s posebnimi potrebami ter
 • učiteljem pomagal prepoznati in premagati svoje predsodke

Trajanje: 

35 ur v 11 tednih; 3 ure samostojnega učenja na enoto 

Del:  stopnji 2, 3 in 4 okvira CPD

Zahtevano znanje angleščine: B1+ 

Ocenjevanje

Tečaj se lahko opravlja brez ocenjevanja, vendar v kolikor se odločite, da boste izpolnili tudi portfolij, ki ga oceni tutor, prejmete končno oceno odlično/zadovoljivo/zahteva izpopolnjevanje

Podrobnosti

 Tečaj se lahko opravlja na dva načina:

 • 100-odstotni samostojni dostop brez ocenjevanja  (35 ur) 
 • izpolnitev gradiva za ocenjevanje  (dodatnih 8 ur) 

Za storitev, da vam gradivo oceni eden od naših tutorjev, specializiranih za posebne potrebe,  je potrebno doplačilo.

Tutor oceni osem enot v gradivu, ki jih tudi komentira. Tečajniki so ocenjeni z eno od treh ocen: odlično/zadovoljivo/zahteva izpopolnjevanje.

Enote:

 • uvod
 • nadarjeni učenci
 • kulturne razlike in vpliv na učne težave
 • dispraksa
 • inkluzivni pristopi k ocenjevanju
 • motnja pomanjkanja pozornosti (ADHD)
 • motnje avtističnega spektra (MAS)
 • jezik in težave pri govoru
 • slabovidnost, naglušnost, telesne okvare
 • disleksija
 • družbene, čustvene in vedenjske težave

Potrdilo:

Tečajniki prejmejo potrdilo o dokončanju vsake enote in uspešni izpolnitvi gradiva. 

Prijava

 Na tečaj se prijavite preko portala TeachingEnglish.