Student using Learn English app
Apps

British Council ponuja številne aplikacije za učenje angleščine. Angleščino se lahko učite prek iger, pododdaj, videev in kvizov. Aplikacije so učinkovite za izboljšanje jezikovnih veščin na področju slovnice in besedišča ali za pripravo na izpite. Več informacij o aplikacijah najdete tukaj.

LearnEnglish Grammar

Izpopolnite znanje slovnice z interaktivnim delovnim zvezkom za slovnico, ki vključuje tako naloge za začetnike kot za tiste z izvrstnim znanjem.  

Prenesi iz Apple App Store

Prenesi iz Google Play

LearnEnglish Sounds Right

Interaktivna tabela prikazuje samoglasnike, soglasnike in diftonge. Omogoča tudi predvajanje fonemov, s čemer boste lahko izboljšali izgovorjavo. 

Prenesi iz Apple App Store

Prenesi iz Google Play

LearnEnglish Podcasts

Izboljšajte veščine poslušanja in besedišče s poslušanjem pogovorov o življenju v Združenem kraljestvu. Vsak del vključuje tekstopis in naloge za preverjanje razumevanja.

Prenesi iz Apple App Store

Prenesi iz Google Play

LearnEnglish Kids: Playtime

Playtime otrokom pomaga razviti samozavest pri govoru in izboljšuje slušno razumevanje. Več kot 100 animiranih pesmi in zgodb je urejenih po različnih kategorijah, kot so pravljice in otroške pesmi.

Prenesi iz Apple App Store

Prenesi iz Google Play

Learn English with Timmy

Learn English with Timmy vključuje več aplikacij:

Timmy's First Words in English je primerna tudi za otroke do šest let, ki jim pomaga osvojiti osnovno besedišče v angleščini. 

Prenesi iz Apple App Store

Prenesi iz Google Play

Timmy's Learning New Skills prinaša več igric, ki spodbujajo razvoj jezikovnih in kognitivnih spretnosti.

Prenesi iz Apple App Store

Prenesi iz Google Play

Timmy's Learning to Read predstavi več kot 60 novih angleških besed in dodatno utrjuje besedišče, predstavljeno v Timmy's First Words in English in Timmy's Learning New Skills.

Prenesi iz Google Play