Za vse izpite IELTS za UKVI od 7. aprila 2020 veljajo pravila, navedena spodaj. Pravila veljajo za vse vrste izpitov IELTS za UKVI, vključno z IELTS Life Skills.

A. Odpoved

Prijavo na izpit IELTS lahko prekličete kadarkoli pred izpitnim rokom, tako da izpolnite ta obrazec. Vračilo stroškov je odvisno od časa odjave in morebitnih posebnih okoliščin. 

1. Čas do izpita

1.1.  Več kot 14 dni pred izpitom:

Če odpoveste sodelovanje na izpitu več kot 14 dni pred izpitom IELTS, vam bomo vrnili 75 % cene izpita.
V Združenem kraljestvu in članicah Evropske unije ste ob odpovedi več kot 14 dni pred izpitom morda lahko upravičeni do 100-odstotnega povračila. Prosim, preverite v lokalni pisarni.  

1.2. Manj kot 14 dni, a več kot 2 dneva pred izpitom:

Če odpoveste sodelovanje na izpitu manj kot 14 dni, a več kot 2 dneva pred izpitom, boste dobili povrnjenih 50 odstotkov cene izpita. 

1.3. 2 dneva pred izpitom ali manj:

Če odpoveste sodelovanje na izpitu IELTS 2 dneva pred izpitom, boste dobili 25 % skupne cene izpita.  

1.4. Na dan izpita ali po izpitu:

Če odpoveste prijavo na izpit IELTS na dan izpita ali po izpitu, niste upravičeni do povračila. 

2. Izjeme, ki veljajo za kandidate

Pred izpitom ali največ 5 dni po izpitu, ki se ga niste udeležili, lahko zaprosite za izjemo zaradi posebnih okoliščin. Izpitni center vam bo odgovoril v 7 delovnih dneh po prejemu pisne prošnje. Izpitni center bo ocenil, ali veljajo posebne okoliščine.
Izpitni center mora prejeti vse prošnje za izjeme zaradi posebnih okoliščin in dokazno gradivo največ pet dni po izpitu.

Če bo vaša prošnja odobrena, boste dobili povrnjene stroške izpita, zmanjšane za administrativne stroške v višini 25 odstotkov.

Če je vaša prošnja zavrnjena, veljajo pogoji, navedeni v 1. razdelku.

Posebne okoliščine vključujejo:

  • resna bolezenska stanja, ki vam preprečujejo sodelovanje na izpitu ali normalno opravljanje; v takih primerih morate priložiti zdravniško opravičilo uradnega zdravnika/ce 
  • dokaz o izgubi bližnjega, psihološki travmi ali drugih oblikah resnih stisk
  • opravljanje obveznih vojaških vaj oziroma vojaščina

3. Izjeme, ki veljajo za izpitne centre

V nekaterih okoliščinah, na katere izpitni center ne more vplivati, lahko odpovemo izpit. Te okoliščine vključujejo, a niso omejene na, vremenske razmere, naravne katastrofe, civilni nemiri in stavke.

O teh okoliščinah boste obveščeni, kolikor hitro je mogoče. Upravičeni boste do: 

  • polnega povračila ali
  • odloga na izpitni rok po vaši izbiri.

Če izpitni center odpove izpit zaradi okoliščin, na katere lahko vpliva, ste lahko poleg do popolnega povračila ali odloga upravičeni tudi do nadomestila povzročenih stroškov. Pri oceni upravičenosti stroškov izpitni center upošteva,:

  • ali je imel izpitni center vpliv na odločitev o odpovedi
  • da je višina nadomestila omejena samo na stroške potovanja in namestitve, ki:

- so neposredno povezani z načrtovanjem udeležbe na izpitu, 

- so dokazani z računi,

- jih dokazljivo ne bo vrnil prodajalec prevoznih storitev ali nastanitve in,

- so primerljivi z najnižjimi razumnimi tržnimi vrednostmi za te stroške (oceno izvede izpitni center).

- Potovanje dlje kot do najbližjega izpitnega centra ne šteje za razumen strošek.

B. Odlog

Registracijo za izpit IELTS lahko prenesete kadar koli pred prijavljenim izpitnim rokom, tako da izpolnite ta obrazec.

4.1. Več kot 14 dni pred izpitom:

Če je do izpita več kot 14 dni, lahko prestavite datum izpita.

Če je na voljo, morate izbrati datum v treh mesecih od prvotnega datuma izpita. Če je datum izpita pozneje kot tri mesece od prvotnega datuma, na katerega ste bili prijavljeni, se to šteje kot odpoved.

Prijavo lahko prenesete samo enkrat.

Izpitni center vam lahko zaračuna do 25 % skupne cene izpita za administrativne stroške.

4.2. Manj kot 14 dni pred izpitom:

Vsak odlog izpita, za katerega zaprosite manj kot 14 dni pred izpitom, se šteje kot odpoved. Prosim, preberite si razdelek A. Odpovedi v tem dokumentu.

Opombe

i. Za izvedbo vračila in ureditev odloga je odgovoren vaš izpitni center.

ii. V skladu z razdelkom A. 2. o posebnih okoliščinah v povezavi s kandidatom odloča izpitni center.

iii. V skladu z razdelkom A. 3. o vračilih, vključno o upravičenosti in višini vračil, odloča izpitni center.